Gérard Lechner Beratung • Verkauf Ing. HTL (FH) 031-979 55 59 gerard.lechner@s-dag.ch
Kontaktpersonen
Martin Zaugg Produktionsleiter Partner 031 979 55 54 martin.zaugg@s-dag.ch
Jörg Widmann Beratung • Verkauf Geschäftsführer • Partner Finanzen • Personal 031 979 55 53 joerg.widmann@s-dag.ch
Viktor Stöckli Beratung • Verkauf   Ing. HTL (FH) 031 979 55 51 viktor.stoeckli@s-dag.ch
Jan Fluri Beratung Kreativ-Atelier Atelierleiter • Partner 031 979 55 57 jan.fluri@s-dag.ch
Kundenbetreuung
David Bucher Produktionsleiter Stv. Versand 031 979 55 56 david.bucher@s-dag.ch
Produktion
Enzo Weibel Berufsbildner 031 979 55 55 enzo.weibel@s-dag.ch
Druweva
Heidi Zaugg Partner 031 979 55 55 heidi.zaugg@s-dag.ch
Sekretariat
Kontaktpersonen
Jörg Widmann Beratung • Verkauf Geschäftsführer • Partner Finanzen • Personal 031 979 55 53 joerg.widmann@s-dag.ch
Viktor Stöckli  Beratung • Verkauf Ing. HTL (FH) 031 979 55 51 viktor.stoeckli@s-dag.ch
Jan Fluri Beratung Kreativ-Atelier Atelierleiter • Partner 031 979 55 57 jan.fluri@s-dag.ch
Martin Zaugg Produktionsleiter • Partner 031 979 55 54 martin.zaugg@s-dag.ch
David Bucher Produktionsleiter Stv. Versand 031 979 55 56 david.bucher@s-dag.ch
Enzo Weibel Berufsbildner 031 979 55 55 enzo.weibel@s-dag.ch
Gérard Lechner  Beratung • Verkauf Ing. HTL (FH) 031 979 55 59 gerard.lechner@s-dag.ch
Druweva
Heidi Zaugg Sekretariat • Partner 031 979 55 55 heidi.zaugg@s-dag.ch